Mittatilausterassit

Terassit rakennettuna

Valmistamme asiakkaiden toiveiden mukaisia terasseja niin mökeille, maalle kuin kaupunkeihin. Terassit valmistetaan ”avaimet käteen” -periaatteella. Tarvittaessa puramme vanhan rakenteen pois ja rakennamme uudet tilalle sekä korjaamme vanhat rakennusjätteet pois. Valmistamme portaita, kaiteita ja laitureita tarpeiden mukaan. Saatamme myös loppuun asiakkaiden kesken jääneet projektit.

Perustus tehdään lähtökohtaisesti aina ruuvipaaluperusteisesti. Näin vältytään maa-aineksien vaihdolta, routaeristyksiltä sekä valutöiltä. Tällä tavoin pyrimme huomioimaan, ettei asiakkaille koidu ylimääräisiä kuluja esim. nurmikoiden tai pihojen vaurioitumisesta. Ruuvipaalujen varaan tehdyille perustuksille voimme rakentaa vakaan ja routismisvapaan terassin.

Käymme asiakkaan kanssa rakennuskohteen huolellisesti läpi. Arvioimme korjaustarpeen ja materiaalien määrät. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan vaatimukset, tarpeet sekä toiveet ennen rakentamisen aloittamista. Rakennuskohteista laaditaan aina kirjallinen sopimus. Asiakas voi näin ollen olla varma, että toteutus tapahtuu suunnitelman mukaisesti.

Käytämme rakennuskohteissa aina kotimaisia rakennustarpeita. Lähtiessä huolehdimme, että työmaa jää puhtaaksi työmaajätteistä.