Terassin rakentaminen/perustus

Terassin rakentaminen on valmiiksi suunnitellun ja mietityn toiveen toteuttamista. Sisustuslehdet esittelevät mitä hienoimpia terasseja, jotka kuitenkin ovat kaikkien toteutettavissa. Unelmien terassin voit toteuttaa rakentamalla sen itse tai rakennuttamalla ammattilaisella. Terassien vaativin ja tärkein osa on pohjatyö. Terassien pohjat ovat Suomen talvina kovilla ja routa liikuttelee isojakin terasseja, jos pohjatöitä ei ole tehty kunnolla. Suomen olosuhteissa jää ja lumi tuovat oman haasteellisuutensa terassipohjien tekemiseen.


Kaikki terassiperustukset tulee tehdä routimattomiksi, joko asentamalla routaeristettä perustuksen alle tai perustamalla ne ruuvipaalujen varaan, jolloin päästään suoraan routarajan alapuolelle. Terassien perustaminen on kohdekohtaista ja mieltymyksien mukaan valittavissa. Perustusta tehdessä tulee terassin alta poistaa routiva maa ja eristää se routaeristyslevyillä. Ruuvipaaluperustusta ei tarvitse eristää sen upotessa n.100 cm maan sisälle (routaraja). Terassin alle on suositeltavaa asentaa suodatin-/maanerotuskangas estämään maakasvien kasvamista ja sen päälle kerros sepeliä maakosteuden nousemista vastaan.


Runkorakenteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon terassin koko, kansimateriaalin paksuus/leveys, katokset, portaat, kaiteet ja valokate. Terassin mahdollinen lasitus tulee myös huomioida runkoa suunniteltaessa. Runkopuiden tulee olla käyttökohteeseen suunniteltua sekä kooltaan ja laadultaan oikeaa. Runkomateriaalin koko määräytyy terassin rakenteen mukaan.


Perustuspisteiden jännevälin kasvaessa tulee materiaalin kestävyyden vastaavasti kasvaa. Runko tulisi tehdä säänkestävästä puusta ja sen ei tulisi olla maan kanssa missään tekemisessä. Kansimateriaali asettaa tietyt mitoitukselliset ehdot. Kansilautojen paksuus ja leveys määrittää koolauksien jaon. Yleisin jako on 50-60 cm, joka käy esim. 28x120mm kansilaudoille.  Kansilaudat ruuvataan alla kulkeviin koolauksiin aina RST -ruuveilla. Komposiittimateriaalit vaativat yleensä normaalia 60 cm jakoa pienemmät koolausvälit. Terassi voidaan viimeistellä kaiteilla, jotka voit suunnitella kohteen mukaan. Terassikaiteet ovat lain mukaan pakolliset 50 cm korkealla terassilla.